Tumblelog by Soup.io
 • bakteryja
 • kaj-zerka
 • malamysz
 • magrat
 • zvrotna
 • komfort
 • telephonebox
 • jenesaispas
 • danceavecjohnny
 • invisiblefashion
 • oskarowy
 • harrismartin
 • sentymenty
 • xmartii
 • esti
 • Porcelanowa
 • peanek
 • wwannie
 • hexxe
 • majeczka
 • beautifulppl
 • dziubkowa
 • zielony-rower
 • mietapieprzowa
 • paliti
 • ahora
 • laplistud
 • kudlaty
 • grumpy
 • deklaracjemilosci
 • revue
 • levismithe
 • my-life
 • megara
 • lajlalajlalajla
 • CandidoPortinari
 • zaradnaciejka
 • cantstop
 • Angelali
 • kitewalk
 • rusalkaa
 • nigdyja
 • jaimojanieswiadomosc
 • redemptionsongs
 • chrzrzrz
 • iwillbefine
 • madadream
 • guyver
 • la-lu
 • tacisza
 • Ohyeah
 • SmerfMaruda
 • Chiaroscuro
 • pensieve
 • myslodsiewnia
 • kakofonia
 • madzi28
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2019

1014 cbff 500
Reposted fromowca owca viaMartwa13 Martwa13
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi: jesteś bezpieczny ze mną. To jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid (!)
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations
Życie jest zbyt krótkie, by marnować szanse, jakie nam daje. Trzeba zdobywać wszystko, co jest do zdobycia, oczywiście na miarę naszych możliwości. Przecież na tej scenie od razu gramy główną rolę, bez prób, a drugiego spektaklu nie będzie.
— Wioletta Sawicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainspirations inspirations
4221 e88b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapieceoflife pieceoflife
6270 2128 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
6272 b93e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
6273 35fd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
6276 c54e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
6417 c159 500
Reposted fromsavatage savatage
6182 549a 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo vianieobecnosc nieobecnosc
6456 6cd9 500
Reposted fromsavatage savatage
6460 1487 500
Reposted fromsavatage savatage
6468 89e7 500
Reposted fromsavatage savatage
6470 cd1d 500
Reposted fromsavatage savatage
Reposted fromFlau Flau viamemesjasz memesjasz
7374 8f1e
Reposted fromgrobson grobson viatwice twice

March 24 2019

– Idź – mówię mu i kiedy tylko zamykają się drzwi, piszę do niego list. Piszę listy do wszystkich, z którymi nie umiem rozmawiać, a potem chowam te listy do szuflady i czekam na odpowiedź.
— Anna Ciarkowska, Pestki
Reposted frombeltane beltane viabadblood badblood
5519 68b5
1416 c55d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatediousuncle tediousuncle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl